ಚುಟುಕ

#ಹನಿಗವನ

ಇತ್ಯಾದಿ ಏನಿಲ್ಲ… ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟೆ! – ೪೦

0
ಮೂಲತಃ ಹಾಸನದವರು. ಓದಿದ್ದು ಹಾಸನದ ಮಲೆನಾಡು ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ. ಹಾಗು ಎಂ.ಟೆಕ್. ಈಗ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್‍ಯನಿರ್‍ವಹಣೆ. ‘ಮೊದಲ ತೊದಲು’, ‘ಬೆಳಕಿನ ಬೇಲಿ’, ‘ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ...’ ಮತ್ತು ‘ಕುಶಲೋಪರಿ’ ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳು.

ಮೈ ಮೇಲಿನ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಂಗು ತೊರೆದ ಗುಲಾಬಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಪದರುಗುಡುತ್ತಿದೆ *****

#ಹನಿಗವನ

ಪ್ರಾಣ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ

0

ರಾಕ್ಷಸಿಯಾಗಿಯಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೇ ಗುದ್ದಿ ಕೊಂದಾದರೂ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಈಗ ನೋಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ಪ್ರಾಣ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. *****

#ಹನಿಗವನ

ಸಾರ್‍ಥಕತೆ

0
ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)

ಬಿಡಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಹೂವಿಗೆಲ್ಲಿದೆ ಮಾನ್ಯತೆ ದಾರದಿಂದ ಹಾರ ಆದಾಗಲೇ ಸಾರ್‍ಥಕತೆ *****

#ಹನಿಗವನ

ಇತ್ಯಾದಿ ಏನಿಲ್ಲ… ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟೆ! – ೩೯

0
ಮೂಲತಃ ಹಾಸನದವರು. ಓದಿದ್ದು ಹಾಸನದ ಮಲೆನಾಡು ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ. ಹಾಗು ಎಂ.ಟೆಕ್. ಈಗ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್‍ಯನಿರ್‍ವಹಣೆ. ‘ಮೊದಲ ತೊದಲು’, ‘ಬೆಳಕಿನ ಬೇಲಿ’, ‘ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ...’ ಮತ್ತು ‘ಕುಶಲೋಪರಿ’ ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳು.

ರಾತ್ರಿ ನನ್ನೆದೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಕನಸು ಮುಂಜಾನೆ ಮೇಲೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯ ಬೊಗಸೆ ಸೇರಿತ್ತು *****

#ಹನಿಗವನ

ಯಾರದ್ದು ವಿಷ?

0

ಕಚ್ಚಿದ್ದು ನೀನು ಸತ್ತದ್ದು ಪೂತನಿ ವಿಷವಿದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಅವಳ ಹಾಲಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಹಾಲು ಹಲ್ಲಲ್ಲೋ? *****

#ಹನಿಗವನ

ದುಡುಕು

0
ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)

ದುಡುಕಿದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ ಸುಖದ ಸೋಪಾನ *****

#ಹನಿಗವನ

ಇತ್ಯಾದಿ ಏನಿಲ್ಲ… ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟೆ! – ೩೮

0
ಮೂಲತಃ ಹಾಸನದವರು. ಓದಿದ್ದು ಹಾಸನದ ಮಲೆನಾಡು ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ. ಹಾಗು ಎಂ.ಟೆಕ್. ಈಗ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್‍ಯನಿರ್‍ವಹಣೆ. ‘ಮೊದಲ ತೊದಲು’, ‘ಬೆಳಕಿನ ಬೇಲಿ’, ‘ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ...’ ಮತ್ತು ‘ಕುಶಲೋಪರಿ’ ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳು.

ಪೆದ್ದು ಮೋಹ ಕದ್ದು ನೋಡುವ ದಾಹ ಪ್ರಾಯದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪತ್ರಯಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ *****

#ಹನಿಗವನ

ಹೇಗಮ್ಮಾ ಆಡೋದು ಹೋಲಿ

0

ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದು ಎರಡೂಜಡೆ ಹಿಡಿದೆತ್ತಿ ಮೂಸ್ತಾನೆ ಕತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುಂದಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೆದುರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮುತ್ತು ಚಾವಣಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೈಮೇಲೇ ಹಾರ್ತಾನೆ ದಾವಣಿ ಸೆರಗೆಳೀತಾನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಕೈ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಥೂ; ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಪೋಲಿ. ಗೋಪಮ್ಮ ಅವನ ಜತೆ ಹೇಂಗಮ್ಮ ನಾನು ಆಡೋದು ಹೋಲಿ? *****

#ಹನಿಗವನ

ಏರುಪೇರು

0
ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)

ಸಂಸಾರ ಸಾಂಬಾರು ಗಂಡ ನೀರು ಹೆಂಡತಿ ಉಪ್ಪುಖಾರ ತುಸು ಹೆಚ್ಚು ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಸಾರ ಏರುಪೇರು *****