ಹುಡುಗಿ ಗಾಜಿನ ಬೊಂಬೆ
ಬಲು ಜೋಪಾನ ಎದೆಯಲಿಡು
ಮುದುಕಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬೊಂಬೆ
ಎಡುವೆ ಸೋಪಾನ ಗೋರಿಯಲಿಡು
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)