ಕಾದು ಕಾದು
ಮದುವೆ ಆದ
ಕಾವಲಿ ಮೇಲಿನ
ದೋಸೆ ಆದ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)