ದೇವರ ಗೂಡಿನ ದೀಪದ ಹಾಗೇ
ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೂ ಕೂಡ,
ಅಮ್ಮ ತಬ್ಕೊಂಡ್ ಮುದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ತಿಂದ್ಹಾಗಿರತ್ತೆ ಫೇಡ!

ಅಮ್ಮ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ತ ಇದ್ರೆ
ಮೋಡ ಮುಚ್ಚಿದ ಸಂಜೆ,
ಕುಲು ಕುಲು ನಗ್ತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ
ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಲಿದ್ಹಂಗೆ.

ಅಮ್ಮ ಬೈದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ
ಸುಳ್ಳೇ ಅಳ್ತಿರ್‍ತೀನಿ!
ಬೇಜಾರಾಯ್ತ ನನ್ ಚಿನ್ನಂಗೆ
ಅನ್ನೋದ್ ಕಾಯ್ತಿರ್‍ತೀನಿ.

ಆಗ್ಲೂ ಅಳ್ತ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ
ಅಮ್ಮ ತಬ್ಕೋತಾಳೆ,
ಕೆನ್ನೆ ಸವರಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಸಿ
ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಮುದ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ!

ಅಮ್ಮ ಬೈದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇನೆ
ತಿಂಡಿ, ಮುದ್ದು ಗಟ್ಟಿ!
ಅಪ್ಪಂದ್ ಮಾತ್ರ ಬಲೇ ಕಷ್ಟ
ತಿನ್ಬೇಕ್ ಏಟು ಬಿಟ್ಟಿ!
*****

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್
Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)