ಹೊತ್ತು ಬೇಗನೆ ಮುಳುಗುವುದೆಂದರೆ
ಥಂಡಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದೆಂದರೆ
ಸೀತಾಫಲ ಮಂಡಿಗೆ ಗಾಡಿಗಳು
ಬರತೊಡಗಿದವೆಂದೇ ಲೆಕ್ಕ

ಬರುತ್ತವೆ ಅವು ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ
ಮುಂಜಾವದ ಮುಸುಕಿನಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿಂದಲೊ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿದ್ದೆಯ ಮತ್ತು

ಎದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಓಣಿ
ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೂಡಿವೆ ಠಿಕಾಣಿ
ಸೀತಾದೇವಿಯ ಕರುಣೆಯ ಫಲ
ಸೀತಾಫಲ ಎನ್ನುವ ಕಾಲ

ನವಂಬರ ಬಂತು ಡಿಸೆಂಬರ ಬಂತು
ಚಳಿ ಬಂತು ಚಳಿ ಹೋಯಿತು-ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲಿ
ಸೀತಾಫಲ ಮಂಡಿಯೂ ಬರಿದು
ಗಾಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಎತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ
ಸಿಪ್ಪೆಯನುಳಿದರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲಿ

ಇನ್ನು ಸೀತಾಫಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ-
ಅಷ್ಟರ ತನಕವು ಕಾಯಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ
ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆ ಕಾಡಿನ ಮರ
ಸೀತಾಫಲ ಮಂಡಿಯಿಂದ
ಅದೆಷ್ಟೋ ದೂರ
*****

ತಿರುಮಲೇಶ್ ಕೆ ವಿ
Latest posts by ತಿರುಮಲೇಶ್ ಕೆ ವಿ (see all)