ಬಿನ್ನಾಣಗಿತ್ತಿ

ಬಿನ್ನಾಣಗಿತ್ತಿ ಈ ಮೋಡಗಾತಿ ಚಂದ್ರನ ಮರೆಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಮನಸನು ಕದಡಿದಳು || ದಿನವು ದಿನವು ನೋಡಿ ನಲಿದಂಥ ಮನವು ಒಂದು ಕ್ಷಣವು ನೋಡದೆ ನಿಲ್ಲದು ನಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗದು ||ಬಿ|| ಏಕೆ ಇಂದು ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾ...

ನಿನ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು

ನೆನಪಿನ ಕಾಡು ಸುತ್ತಲೂ ಹಬ್ಬಿ ಎತ್ತಲೂ ಸುತ್ತ ರಾಗಗಳು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ಹಂಗೆ? ಅವೆಲ್ಲ ಬರಿಯ ಹೃದ್ರೋಗಗಳು ಸತ್ತ ನಾಗಗಳು - ಪಟ್ಟೆನಾರುಗಳು ಛಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸರ್‍ಪಧ್ವಜನ ವಿಕಾರ ರೂಪಿನ ಊರುಗಳು ನಾಳೆ ಇವತ್ತಿಗೆ...