ಹೂದುಂಬಿ

ಹೂವಿನ ದಳಗಳಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಸುಗಂಧ ಜಲವ ಬೀಸಿ ಸೆಳೆದಾಗ ಬಂತು ದುಂಬಿ ದೇವ ಮೈದುಂಬಿ ಬಂದಂತೆ ಹೀರಿ ಹನಿ ಮಕರಂದ ಊರಿ ಹೂ ಮೈಯೊಳಗೆ ಹುದುಗಿ ಹಗುರಾಗಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೊರಗೆ ಅಂದೆ: ನೀನೀಗ...
ಮೇ ದಿನದ ಕನಸು

ಮೇ ದಿನದ ಕನಸು

ಮೇ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಬಂತೆಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರೋಧಿ ವಿವೇಕವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಪ್ರಚಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟವನ್ನು ಭಾಷಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಮೈಮರೆಯದಂತೆ...

ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಬಂಧ

ನವಿಲುಗರಿ ತೊಟ್ಟ ಹಸ್ತದ ಮೋಹನಾಂಗನ ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನಗೋ ನವಿಲಾಗುವ ಬಯಕೆ ಕುಣಿವ ಮನದ ತಹಬದಿಯ ತಂತು ಅದೇಕೋ ಬಿದಿರು ಕೋಲಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ್ದು. ಹುಸಿಭರವಸೆಗಳ ಕಪಟಮಾತುಗಳೊಡಯ ಅದೆಷ್ಟು ನಂಬುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನ. ಯಮುನೆ ತಟದ ಜುಳುಜುಳು...