Day: August 22, 2019

ಓ ದೇವಿ ಓ ತಾಯಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರ ಮಾಯಿ ಕೂಗವ್ವ ವಿಶ್ವದಲಿ ದೇವಗಾನಾ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯದ ಬೆಡಗು ಬೆಳಗಿನಾತ್ಮದ ಕೊಡಗು ಬಾರವ್ವಾ ಉಣಿಸವ್ವಾ ಕ್ಷೀರಪಾನಾ ತಾಯಿಯಂದರು ನೀನೆ

Read More
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)

ಗಂಡ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಸೇರಿದ; ಪರಿಣಾಮ? ಹೆಂಡ್ತಿ ಏಕಾಂಗಿ ಗಂಡ ಹಾಂಕಾಂಗಿ! *****

Read More