ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾರೆಯಾ?

೧ ಅಂಗಳದ ತುಂಬಾ ಮುತ್ತು ಪೋಣಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಚಿತ್ತಾರ…. ಚಿತ್ತಾರದಲ್ಲಿನ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ, ಬಿಳಿ, ಗುಲಾಬಿ, ನೇರಳೆ ರಂಗುಗಳ ಕಲಸು ಮೇಲೋಗರ. ಭಾವಗಳ ಆಳ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೇಳ ಚಿತ್ರದ ಜೀವಾಳ. ೨ ಪರಿಕರಗಳ...

ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ

ಉದ್ದ ಕೊಕ್ಕಿನ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗೆ ಮೀನ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಈ ಕೊಕ್ಕು ಅಥವಾ ಕೊಕ್ಕು ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆಯೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದಮಿತ್ಥಂ ಎಂದು ಉತ್ತರ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys