ಸೂಜಿಗಳು

ಯಾಕೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತವೋ ಹೀಗೆ ಹೋದೆಡೆ ಬಂದೆಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಸೂಜಿಗಳು ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೋರಲಾದಾಗ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಆಸೆ-ಕನಸುಗಳ ಬೆಲೂನಿಗೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿ ಎತ್ತರೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವಾಗ ಫಕ್ಕನೆ ಚುಚ್ಚಿ ಸೂಜಿ, ಅಟ್ಟಹಾಸಗೈಯುವಾಗ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys