ಕಳೆದ ಕಾಲವ ಗುಣಿಸಿ ಏಕೆ ಕೊರಗುವೆ?

ಕಳೆದ ಕಾಲವ ಗುಣಿಸಿ ಏಕೆ ಕೊರಗುವೆ ಬರಿದೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕನಸು ತೆನೆಯೊಡೆವ ಚಿತ್ರ ಬೆಳಕು ನೆರಳಿನ ಹವಳ ಕರಿಮಣಿಯ ಪಾತ್ರದಲಿ ಹಾಯುತಿದೆ ಈ ನೆಲದ ಭಾಗ್ಯಸೂತ್ರ ಯಾರ ಹಮ್ಮಿಗೊ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಮಣಿಸಿ ಕೈಗಳೂ...

ಹರಿದ ಜೋಳಿಗೆ ತುಂಬ

ಮಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಆ ಹುಡುಗ ಆ ಹುಡುಗ ಮಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಬರಿಗಾಲಲಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ‘ಸಾಕು’ ಎಂದೆಸೆದದ್ದ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಹುಡುಕಿ ತುತ್ತಿನಂತೆ ಕುಡಿದು ಬಿಸುಟ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಗೆದ ‘ಡೈರಿ’ ಹಾಲಿನ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys