Day: August 16, 2017

ದೇಸೀ ಕಿಟ್ಟೆಲ್

‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ’ ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ರಂ.ಶ್ರೀ.ಮುಗಳಿ ಆವರ ‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ’. ಆನಂತರ ಪ್ರೊ ಎಂ. ಮರಿಯಪ್ಪ ಭಟ್ಟರ ‘ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ’. […]

ಹಬ್ಬಗಳು ೨

ಹುಟ್ಟು, ಬಾಲ್ಯ, ಶಾಲೆ ಮರೆಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಕಾಲೇಜ ಯೌವ್ವನ ಪ್ರೇಮ ಮೋಜಿನ ಚಿನ್ನದ ಹಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗ, ಮನೆ, ಮದುವೆ ಕಠಿಣ ವಜ್ರದ ಹಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು […]