Day: March 28, 2017

#ಕವಿತೆ

ಯುಗಾದಿ (೨)

0
ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)

ಒಂದೊಮ್ಮೆ, ಮಾವು ಬೇವುಗಳು ಚಿಗುರುವಾಗ ಅವ್ವ ಕರೆದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು, ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಯುಗಾದಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವ ಗತ್ತು ಹಸಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವ ಹೊತ್ತೆಂದು. ಈಗ, ಝೆಕರಾಂಡಾ ಗುಲ್‌ಮೊಹರ್‌ಗಳ ಹೂ ಗೊಂಚಲುಗಳ ನೋಡಿ New Year is coming mom ಎನ್ನುತ್ತವೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು Orange cake ಮಾಡೆನ್ನುವಂತೆ. ನಾನು, ನಾನು ಯುಗದ ಆದಿ ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ […]

#ಕವಿತೆ

ಪಯಣ

0
ಬೆಳಗೆರೆ ಜಾನಕಮ್ಮ
ಜನಕಜೆ
Latest posts by ಜನಕಜೆ (see all)

ಏತಕೋ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯುತಿಹೆನು ಆವುದೋ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುತಲಿಹುದು ಆವುದೋ ಕೈಸನ್ನೆ ಗೆಯ್ಯುತಿಹುದು ಲಗ್ಗೆಯೋ ದಿಶೆದಿಶೆಗು ಮೊಳಗುತಿಹುದು ಪಾಶವೋ ಕಂಡತ್ತ ಸೆಳೆಯುತಿಹುದು ರೂಪವೋ ಕಣ್‌ತುಂಬಿ ಹನಿಸುತಿಹುದು ಭಾವವೋ ರಭಸದಿಂ ಹರಿಯುತಿಹುದು ಪಯಣವೋ ಚಣಚಣಕು ಸಾಗುತಿಹುದು ಈಗಲೋ ಆಗಲೋ ಸ್ತಬ್ಧವಹುದು ಸಾಹಸೀ, ಮಥನದಿಂ ಸವಿ ಮಧುವನು ದೊರೆತುದನು ಕಂಡವರಿಗುಣಿಸು ನೀನು ಜನಕಜೇ, ಮಿಂಚಿನೊಳು ಕಾಣು ಜೇನು *****