ನಗೆಡಂಗುರ-೧೪೬

ಆತ ಗಿಣಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ- ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಗಿರಾಕಿ ಗಿಣಿಗೆ ಬೆಲೆಯಷ್ಟು? ಎಂದು ಕೇಳಿದ "ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ" ಮಾರಾಟದವ ನುಡಿದ. "ಏನು ಈ ಗಿಣಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯೇ?”...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys