ಬೋಲ್ತೆ ಅಲಾವಾ ಖೇಲೈ ಚಲೋ ಜಾ

ಬೋಲ್ತೆ ಅಲಾವಾ ಖೇಲೈ ಚಲೋ ಜಾ ಐಸುರ ಅಲಾವಾ ಖೇಲೈ ಚಲೋ ಜಾ                ||ಪ|| ಲೋ ಕಾತೂನಾ ಚ ಬಾಲಕ ಮೊಹರಮ್ ಅಲಾವಾ ಖೇಲೈ ಚಲೋ ಜಾ                    ||ಅ.ಪ.|| ಎಪ್ಪಡತೆ ಮಪ್ಪಡ ವುಲ್ ಉಂಟಾಲೆಮೆ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys