ಬಿಡು ಬಿಡು ಈ ನಡತಿ

ಬಿಡು ಬಿಡು ನಿಮ್ಮಯ ಈ ನಡತಿ ಛೇ ಸಲ್ಲದು ಈ ರೀತಿ ||ಪ|| ಪೊಡವಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗೊಡವಿಯಾತಕೆ ನಿಮಗೆ ನುಡಿಯದೊಂದನು ನೀನು ನಡಿನಡಿಮನೆಗೆ ||೧|| ಭೋಗವಿಷಯಸುಖ ನೀಗಿ ಯೋಗದೊಳಗೆ ಆಗದಾಗದು ಸ್ನೇಹ ನಡಿ ನಮಗೀಗ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys