ಪಾಪ ರಹಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ

ಪಾಪ ರಹಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತಾಪಸಂಹರ ಪರಾತ್ಪರಾ ||ಪ|| ನೋಡಿ ಏನು ಭಜಿಸಲಿ ನಾನು ಕಾಡಿದರೆ ಸಿಗುವದು ಏನು ರೂಢಿಗೈವನೇ ಕಾಲಕೂಟವಿಷ ಕೇಡಿಗ ಶೇಷಾಭರಣ ||ಅ.ಪ.|| ಧನಿಕನೆಂದು ನಾನನ್ನುವೆನೆ ಮನಕೆ ಸಂಶಯವು ಬರುತಲಿದೆ ತಿರಿದುಣ್ಣುತ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys