“ಕಾವ್ಯಯಾನ” ಕವಿತೆ ಕಾವ್ಯದ ಮಾತುಕತೆ

“ಕಾವ್ಯಯಾನ” ಕವಿತೆ ಕಾವ್ಯದ ಮಾತುಕತೆ

ಚಿಲುಮೆ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ "ಕಾವ್ಯಯಾನ" ಕವಿತೆ ಕಾವ್ಯದ ಮಾತುಕತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ : ಎ. ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಗುಬ್ಬಿ 2022ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ...