ದೇವರಿಗೆ ಬೈದೆ

ಒಂದು ದಿನ ಸಿಟ್ಟಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಾನು ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬೈದೆ ಅವನುಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ಚಕ್ಕನೆ ನಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಬೋರ ಮುಖವನು ಬರಿದೆ ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಅಂಟು ಮೋರೆಯ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಸವಾಲು ಮಾಡಿದ ‘ಯಾಕಯ್ಯ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys