ಏರಿದರೆ ಜಾರಬೇಕು
ಜಾರಿದರೆ ಏರಬೇಕು
ಕೂದಲೆಳೆಯಲಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ
ಸುಖ ದುಃಖದ ಸುವ್ವಾಲೆ
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)