ನಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಆಕರ್‍ಷಣೆಗೆ
ನಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ
ಕಾಂತತ್ವ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)