ಅವನ ಸಿಗರೇಟು ಸುಡುವ
ಚಟ ಬಿಡಿಸಲು
ಉಪವಾಸ ಕೂತ
ಇವಳ ಕನಸಿನಂಗಡಿ ತುಂಬ
ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕುಗಳು,
ಬಿಕರಿಯಾಗದ ಕನಸುಗಳ ಬಿಂಬಗಳು.
*****