ಭಾರತೀಯ ನಾರಿ ತುಳಿದಿರುವ ದಾರಿ
ನವೀನತೆಗೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಪರಿ
ಕುಂಕುಮ ಬಳೆ ಕರಿಮಣಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾಮಯ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂಗಮಾಯ
*****

Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)