ಪ್ರೇಮಕೂ ಸುಳ್ಳಿಗೂ ಎಂತಹ ನಂಟು!

ಪ್ರೇಮಕೂ ಸುಳ್ಳಿಗೂ ಎಂತಹ ನಂಟು ಕವಿಯ ಕೇಳಬೇಕು ಹಾಗಲ ಕಾಯಿಗೆ ಬೇವಿನ ಕಾಯಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕು //ಪ// ಇವಳಿಗೆ ಅವನು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಇವಳು ನೈದಿಲೆಯು ಇವರ ಮಿಲನವೆ ಮಧುಮಹೋತ್ಸವ ಇದಕೆ ಯಾವುದು...
ಆಫೀಸಿನಲ್ಲೊಂದು ದಿನ

ಆಫೀಸಿನಲ್ಲೊಂದು ದಿನ

ಇಂದು ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಮೊದಲ ದಿನ, ಈವತ್ತಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇನ್ನು ೫೮ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ. ಅಂದರೆ ಚಿಂತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದ ಅಮ್ಮ - ಅಪ್ಪ, ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ತಂಗಿಯರು ಬೇರೆ. ಅಮ್ಮ...

ಗೋವಿಂದ

ಓಟು ಕೇಳಲು ಬಂದಾಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮೊಗ ಚಂದವೇ ಚಂದ ಬೇಡುವರು ಓಟಿನ ಬಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಚಂದಾ ಚಂದಾ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಗೆದ್ದರವರ ಹಿಡಿಯುವರಿಲ್ಲ ತಲೆತಿರುಗುವುದು ಮದದಿಂದ ಸೋತರೆ ಹಿಡಿಯುವರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಪಾದಾರವಿಂದ...