ನಿನ್ನ ನೆನಪು

ನಿನ್ನ ನೆನಪು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಭಾವ ನನಗೆ ಮುದವ ನೀಡಿದೆ || ನಿನ್ನ ಬಾಳು ನಿನ್ನ ಬವಣೆ ನಿನ್ನ ಮನಸು ನಿನ್ನ ಹೊಸತು ಮಾದರಿಯಾಗುಳಿದಿದೆ || ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನಿನ್ನ...

ಅವತಾರ

ಮುಕ್ಕಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಹಸ್ರ ಲಿಂಗಗಳು; ಅಕ್ಕಿಯಷ್ಟೆ ಬಿಳಿ ಉಕ್ಕಿನಷ್ಟು ಭಾರ ಬಿಕ್ಕಿದರೆ ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಆಲಿಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಗಿಲು ಹಾಗೆ ಮಣಿಹರಳು! ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿವಭಕ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಕವಿರಕ್ತ ಈಗ ಸರ್ಕಾರವೂ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys