ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಲಿ

ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಪ್ರಣಯ| ಮೋಸದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ತಿಳಿಯಾಗುತಿದೆ ನನ್ನಯಾ ಹೃದಯ| ಶುದ್ಧಂತರಂಗದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಭಗ್ನವಾಗಿದೆನ್ನ ಹೃದಯ|| ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಬೆರೆತು ಅಂತರಿಕ್ಷಕೆ ಹಾರಿತು ಮನ| ಗಾಳಿಪಟದಂತೆ...
ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರ

ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರ

ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸ. ಒಂದೇ ಗೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಅವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯಿಯಾದುದ್ದನ್ನು ಅಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸುಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವ ಸಂಭವಗಳೂ...

ಮಾಡಿದ ತೋರಣ ಚಂದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇಂತೆ ? ತೋಟದ ಚಂದ ಸಾಲದೇ ?

ಕಾಡಿನೊಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆವಂತೆ ಬೆಳೆದೆಮ್ಮ ತೋಟದೊ ಳಡಗಿರ್‍ಪ ಅಲಫಲವನಾಯ್ಕೆಯೊಳು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ತುಂ ಬಿಡುವಂತೆ ತುಂಬಿಹೆನಿಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಕವನದಲಿ ಎ ನ್ನಡುಗೆಯನುಭವವಾ, ನೋಡಿದೊಡಾಕರ್ಷಿಸುವ ಕಡು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲವೆಂದವಗಣಿಸದಿರಿ - ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾ *****