ಚೈತ್ರ

ಹನಿ ಹನಿ ಬೆವರಿಳಿದ ಹನಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂವ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲಿ ತುಸುವೇ ದೂರ. ಯಾರೋ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದವರ ಹಾಗೆ ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲಿ. ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಬಸ್ಸುಗಳು ದಾರಿಯಲಿ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಬಿಸಿಲು ಗುದುರೆಯ...

ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಬೆಳಕಿಂಡಿ – ೭೦

ನಾನೇನೂ ಮಾಡದೇ- ಸುಮ್ಮನೇ- ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ನಿಮಗನ್ನಿಸಿದೆಯಾ? ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ನನ್ನ ಹಾಗೇ- ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟಿರುವಂತೆ... ನಿಮಗನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? *****
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys