ಜೀತದ ತೊಟ್ಟಿಲು (ಬೀದಿ ನಾಟಕದ ಹಾಡು)

ಕತೆಯಾ ಕೇಳಿರಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಮನಸಿನ ಮುಳ್ಳು ಜನಗಳು ಹೂವು ಕೊಲ್ಲುವಂಥ || ಅಲ್ಪನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾಡುವ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಕೊಲ್ಲುವ ಕೊಲ್ಲುವ || ಬದುಕೆಲ್ಲ ಬಂಡೆಯು ಹಸಿವು ರಕ್ಕಸಿಯು ಎಣಿಸಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೆವರಿನ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys