ಪೀಠಿಕೆ

ನಿನಗು ನನಗು ನೆಲ-ಮುಗಿಲಿನಂತರ ವೆಂದನಲ್ಲನ ಮೊಗದಲಿ..... ಮೊಗವಿಟ್ಟು ನುಡಿದಳು ಇನಿದು ದನಿಯಲಿ.. ನಿಜದ ಬದುಕಿದೆ ನೆಲದಲಿ ಭರದಿ ಸುರಿವಾ ಮಳೆಯಬ್ಬರ ಸುವ ಕೋಪದುರಿಯ ನೇಸರ..... ಗೊತ್ತು-ಗುರಿಯು ಇಲ್ಲದಲೆಯೋ..... ಬೀಸುಗಾಳಿಯ ಬರ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು, ಎಲ್ಲ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys