ಛೇ ಇದು ಸೂಳಿಗಾರಿಕೆ

ಛೇ ಇದು ಸೂಳಿಗಾರಿಕೆ ಛೇ ಇದು ಸೂಳಿಗಾರಿಕೆ ||ಪ|| ಬಾಯೆನುತಲಿ ನೀ ಕರೆದರೆ ಬರಲೋಣ ನ್ಯಾಯ ಬೆಳಸಿ ನಿಮಗ್ಹೇಳುವದಿದು ||೧|| ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸನಿಟ್ಟುಕೊಂಡವನೆನ್ನ ಗುಟ್ಟಿನ ಸ್ನೇಹವಮರಿಸಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇದು ||೨|| ಚಿತ್ತಗಡಕಿ ಎನ್ನ ಜತ್ತಿನವರ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys