ಶ್ರೀ ಕೂ ಮಂ ಭಟ್ಟರ ಕಾವ್ಯವಿಳಾಸ

ವ್ಯಾಕರಣ ಶಿರೋಮಣಿ ರಣಾರಣ ಶ್ರೀ ಕೂ ಮಂ ಭಟ್ಟರು ರಚಿಸಿದರು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಜನಿವಾರದಿಂದ ವೃತ್ತಗಳ ಹಾಕಿ ಶಿವಲಿಂಗದಿಂದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೂಗಿ ಕರ್ಮರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಮ್ಮಟ ಕಾವ್ಯ ದಿವಿನಾಗಿ ಬಂತು ಪರಂಪರೆಯ ಹವ್ಯ ಕವ್ಯ...
ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾರಿದೆ

ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾರಿದೆ

ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಆದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಬರೆಯುವ ಭರಾಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ತಾಳಿಕೋಟೆಗೆ ಬಂದ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದೆ. ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಕಲೆಗಿಂತಲೂ ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ...

ತಾಯಿ

ಸರ್‍ದಾರನ ತಂದ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಸರ್‍ದಾರನ ತಂದೆ ಕೇಳಿದ - ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ? ಸರ್‍ದಾರ: ಆಕೆ ಸತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳಯ್ತು... ತಂದೆ: ನನಗ್ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀನು? ಸರ್‍ದಾರ: ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ...