ವಲಯ

ವಲಯ

[caption id="attachment_9191" align="alignleft" width="225"] ಚಿತ್ರ: ಆಮಿ[/caption] ಅವಳ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಂಗಳ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ತರಹ ಮಂಪರು ಮೆತ್ತ-ಮೆತ್ತಗೆ ಹಾರಾಡತೊಡಗುತ್ತಿದೆ! ನಾಳೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ‘ಪಾರ್ಟಿ’ ಗೆ...

ಶಾರ್ಕ್

ಕೊರೆವ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲಾ ನುಗ್ಗಿ ಕ್ಯಾಸಂಡ್ರಾಳಂತೆ ಅಪ್ಪುತ್ತವೆ ನರ್ತಿಸುತ್ತವೆ, ಬೇಸರುಸಿರು ಓಡಿಸಿ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಹಿತ ನೀಡುವ ಕನಸು ತೋರಿಸಿ, ನಗಿಸಿ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಸೋಲಿಸಿ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾಳೆ ಶಾರ್ಕ್ ಮೀನಿನಂತೆ. *****
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys