“ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್” ಯುಗದ ಆಶ್ಚರ್ಯ “ಗಣಕಯಂತ್ರ”

ಗಣಕಯಂತ್ರಕ್ಕೆ "ಕಂಪ್ಯೂಟರ್" ಎಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಣಿಸಬಲ್ಲ, ಬರೆಯಬಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅತಿಬೇಗ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಯಂತ್ರ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೇ ನವೀನ ಪ್ರಪಂಚವು ಚಲನಶೀಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys