ನಗೆ ಡಂಗುರ – ೪೭

ಪೋಲಿಸ್: "ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಡೋ, ಹೆಣ್ಣೋ?" ವ್ಯಕ್ತಿ: "ಅದು ಹೆಣ್ಣು" ಪೋಲೀಸ್: "ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು?" ವ್ಯಕ್ತಿ: "ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳು" ಪೋಲೀಸ್: "ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys