ಗಂಡನ ಅಮ್ಮನ ಕಾಟದಿಂದ
ಅತ್ತೂ, ಅತ್ತೂ, ಬೇಸತ್ತು
ಸುಸ್ತಾದ ಸೊಸೆ
ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟವಳಿಗೆ
ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು – ಅತ್ತೆ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)