ನೇತಾಜಿ ಮತ್ತು ರೋಮೇನ್ ರೋಲಾ*

---------------------------------------- *ಇದು ೩-೪-೧೯೩೫ ರಂಧು ನೇತಾಜಿ  ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಚರ್ಚೆ. ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಅನುವಾದಿಸಿದೆ. ------------------------------------------- ನಾನು ಈಗ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಖ್ಯಾತರೂ, ಶ್ರೇಷ್ಟ ಚಿಂತಕರೂ, ಭಾರತ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys