Day: November 6, 2014

#ಇತರೆ

ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್‌ನ ಆಯ್ಕೆ

0

ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ‘ಯಾವ ಫ್ಯಾನಾದರೇನು, ತಿರುಗಿದಾಗ ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ತಾನೇ?’ ಆಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಟಿವಿಯ ಆಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಚಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾನ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಖರೀದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು […]