ನಾವೈದು ಜನ

ನಾವೈದು ಜನ ಪಾಂಡವರು ಯುದ್ದ ಮಾಡೆವು ಕೌರವರೊಡನೆ ಅನುಭವಿಸೆವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನೆ ಇದು ಕಲಿಯುಗ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕಣ್ಣ ದೊರೆಯಲು ಮುಕುತಿಯ ಮಣ್ಣ ನಾವೈದು ಜನ ಕೂಡಿದರೆ ಮುಷ್ಟಿಯಾದೇವು ಅಗಲಿದರೆ ಹಸ್ತವಾದೇವು ಅಂಗೈಲಿ ಕಮಲ ಹಿಡಿದೇವು ಹೊತ್ತೇವು ತೆನೆ...

ಯಾರದೀ ಮಗು?

ಮಗು, ನೀನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ನಾನಿನ್ನು ಹಾಲುಗಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿ! ಆಡುತ್ತ ಸಂಜೆಯ ನೆರಳಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ ದಂಡಗೆ ಮೂಡುವ ಸೂರ್ಯ ನಿಂತು ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದ ನಾಚಿ ಕೆಂಪಾದ ಒಂದು ದಿನ ‘ದೊಡ್ಡವಳಾದೆ’ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ‘ದಾಸಿಯಾದೆ’....

ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯಾ ಮುಂದೆ?

ಆಕಾಶವೇ ನೀಲಿ ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳ ಸಾಲು ಮುಂದೆ ಭಾಷಣದ ವಸ್ತು ‘ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯಾ ಮುಂದೆ?’ ಭಾಷಣಕಾರ: ಶ್ರೀಮಂತ ದಲಿತ ಕವಿ! ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ಬ ‘ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಬೂಸ’ ಎಂದು ಕರೆದದ್ದು ನೆನಪಿತ್ತು ಕೇಳುತ್ತ ಕುಳಿತೆ ‘ಕಾವ್ಯವೆಂದರೆ?’...