Day: May 20, 2020

ತಳಿರು-ತೋರಣ

ಬಾಳಿನ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಬಂದೆ ನಾನು ಹೊಸ ವರುಷದ ಹೊಸ ಹರುಷದ ಹೊನಲಲಿ ನಗುವ ಹೂವಾಗಿ ಬಂದೆ ನಾನು|| ಕವಲೊಡೆದ ಸಸಿಯಂತೆ ಹೊಲ ಮರ ನೆಲಗಿಡ ಹಸಿರ […]

ಪದ್ಮಗಣ – ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಪ್ರೊ. ತೀ.ನಂ. ಶ್ರೀಯವರು ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಛಂದೋವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ಮೂರು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೌಲಿಕವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ತೀ.ನಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ : ಸಮಾಲೋಕನ, […]

ಬೆಸುಗೆ

ಅಕ್ಷರದಿ ಬರೆದ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಸೀತೇ? ಅಕ್ಷರದಿ ಬರೆದ ಹೃದಯ ಪ್ರೀತಿ ಬೀರೀತೇ? ಭಾವ ಬೆಸುಗೆ ಇರೆ ಸುರ ಸೀತು ಕಂಬನಿ ಎದೆಯಾಳ ಪ್ರೀತಿ *****