Day: January 4, 2019

ಮುಂಜಾನೆಯ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾನಾಗಿ ಹಸನಾದ ಬಾಳಿಗೆ ಹೊಸತಾದ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಭಾಸ್ಕರ ನೀನಾಗಿ || ಋತು ಚಕ್ರಧಾರೆ ಹೊನಲಲ್ಲಿ ಓಕುಳಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ವಸಂತ ನೀನಾಗಿ

Read More
Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)

ಕುಳ್ಳ ದುರ್ಬಲ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ: ಚಿಂತೆಬೇಡ ಇವನು ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟವರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ರಾಜಮಹಾರಾಜರ ಭಾರೀ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ

Read More